JAKOŚĆ WODY

Woda na naszej pływalni jest regularnie badana i oceniana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

UWAGA !