REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENU SPORTOWEGO

Regulamin korzystania z basenu sportowego

 

1. Maksymalna głębokość basenu wynosi 1,80 m, minimalna 1,20 m.
2. Niecka sportowa 25,0 m x 12,5 m jest przeznaczona wyłącznie dla osób umiejących pływać (potrafiących przepłynąć samodzielnie przynajmniej jedną długość basenu bez sprzętu pomocniczego), z wyłączeniem osób uczestniczących w zajęciach ruchowych zorganizowanych pod nadzorem instruktorów i ratowników.
3. Zakazane jest podejmowanie czynności, które zagrażają utrzymaniu bezpieczeństwa, spokoju i porządku. Należą do nich w szczególności:
- wnoszenie jakichkolwiek przedmiotów, rzeczy te należy pozostawić w szafkach ubraniowych w przebieralni,
- skoki do basenu, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych oraz po uprzednim zezwoleniu wydanym przez ratownika wodnego,
- zwisanie z drabinek, siadanie na linach oddzielających tory,
- bieganie,
- wpychanie lub wrzucanie innych osób do basenu,
- używanie sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,
- zabawy ruchowe i gry z użyciem piłki poza miejscami do tego przeznaczonymi, bądź wyznaczonymi przez sprawujących nadzór pracowników pływalni.
4. Możliwości wykorzystania piłek, materacy dmuchanych, wszelkiego rodzaju pomocy do pływania, płetw, rurek, gogli, etc. w obydwóch nieckach, decydują ratownicy wodni, biorąc pod uwagę liczbę korzystających. Sprzęt pływacki należący do pływalni należy odkładać na właściwe miejsce.
5. Pływanie odbywa się na wyznaczonych torach /wzdłuż basenu/. W przypadku zarezerwowania całego toru, osoby indywidualne nie mogą z niego korzystać.
6. Rezerwacja toru może nastąpić poprzez uprzednie zawarcie odpowiedniej umowy.
7. Maksymalna liczba osób pływających na jednym torze wynosi 10. Zakupienie w kasie 10 indywidualnych biletów nie upoważnia do rezerwacji całego toru. Postanowienie to nie dotyczy zajęć zorganizowanych, prowadzonych przez pracowników pływalni.
8. Na basenie sportowym obowiązuje zasada ruchu prawostronnego. Tory zewnętrzne przeznaczone są dla osób pływających wolniej, tory środkowe dla osób pływających szybko.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy regulaminów obiektu. Sprawy sporne dotyczące basenu sportowego reguluje ratownik obecny na zmianie.
10.W razie skarg na decyzje ratowników można je składać w dni robocze do Prezesa Zarządu MZECWiK Sp. z o. o. pod numerem telefonu 566881427 lub osobiście w siedzibie Spółki.


UWAGA! Obowiązuje bezwzględny zakaz nurkowania sportowego!

 

 

 Prezes Zarządu    
Marek Kondraciewicz