REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENU REKREACYJNEGO

Regulamin korzystania z basenu rekreacyjnego 

 

1. Głębokość basenu wynosi 0,90 m.
2. Niecka rekreacyjna 12,5 m x 7,5 m jest przeznaczona dla wszystkich użytkowników pływalni. Dodatkowo niecka rekreacyjna posiada atrakcje wodne tj. bicz wodny oraz kaskadę.
3. Obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawiania dzieci bez opieki do lat 10.
4. Dzieci nieumiejące pływać muszą być wyposażone w kółka ratunkowe lub rękawki.
5. Dzieci do trzeciego roku życia obowiązkowo muszą mieć założone specjalne pielucho - majtki przeznaczone do kąpieli. Za zanieczyszczenie wody przez dziecko winę ponosi opiekun.
6. Obowiązuje bezwzględny zakaz wskakiwania do brodzika.
7. Zakazane jest podejmowanie czynności, które zagrażają utrzymaniu bezpieczeństwa, spokoju i porządku. Należą do nich w szczególności:
- wnoszenie jakichkolwiek przedmiotów, rzeczy te należy pozostawić w szafkach ubraniowych w przebieralni,
- skoki do basenu,
- bieganie,
- wpychanie lub wrzucanie innych osób do basenu,
- używanie sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony.
8. Należy unikać sytuacji stwarzających zagrożenie, w tym wnoszenie dużych pompowanych zabawek uniemożliwiających dokładne obserwacje lustra wody przez ratowników.
9. Możliwości wykorzystania piłek, materacy dmuchanych, wszelkiego rodzaju pomocy do pływania, płetw, rurek, gogli, etc. we wszystkich basenach, decydują ratownicy wodni, biorąc pod uwagę liczbę korzystających. Sprzęt pływacki należący do pływalni należy odkładać na właściwe miejsce.
10. Wejście do niecki rekreacyjnej dozwolone jest wyłącznie po schodkach.
11. W przypadku częściowej rezerwacji małej niecki część zarezerwowana jest oddzielona liną.
12. Rezerwacja częściowa niecki rekreacyjnej może nastąpić poprzez uprzednie zawarcie odpowiedniej umowy.
13. Wszelkie nieobjęte niniejszym regulaminem sprawy sporne dotyczące korzystania z małej niecki reguluje ratownik obecny na zmianie.
14. W razie skarg na decyzje ratowników, można je składać w dni robocze do Prezesa Zarządu MZECWiK Sp. z o. o. pod numer telefonu 566881427 lub osobiście w siedzibie Spółki.

 

 

 Prezes Zarządu    
Marek Kondraciewicz