REGULAMIN PŁATNEGO PARKINGU Z MIEJSCAMI DO PARKOWANIA

 Regulamin płatnego parkingu z miejscami do parkowania


Postanowienia wstępne

1. Parking jest obiektem Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
2. Parking czynny jest 24 godziny przez 7 dni tygodnia.
3. Parking przyjmuje tylko samochody osobowe i autokary.
4. Parking jest płatny i niestrzeżony.
5. Klienci Pływalni Miejskiej im. Pawła Bączyńskiego zwolnieni są z opłaty za parking w czasie pobytu na pływalni.
6. Dla wszystkich pozostałych klientów parking jest płatny z góry w kasie pływalni.
7. Kasa pływalni czynna jest codziennie od godz. 7.00 do 22.00


Cena – czas parkowania

1. Opłata za parkowanie naliczana jest zgodnie z cennikiem za każde miejsce parkingowe.
2. Na terenie parkingu obowiązuje następujący cennik:
a) bilet jednogodzinny (07.00-15.00) - 2 zł,
b) bilet jednogodzinny (15.00-22.00) - 5 zł,
c) bilet jednodniowy – 10 zł,
d) bilet tygodniowy - 30 zł,
e) bilet dwutygodniowy - 50zł,
f) bilet parkingowy miesięczny - 70zł.
3. Po dokonaniu zapłaty bilet należy umieścić w widocznym miejscu po wewnętrznej stronie przedniej szyby samochodowej.
4. Pojazd może zostać zabrany z parkingu tylko po dokonaniu wymaganych opłat.
5. Brak lub utrata kwitu parkingowego skutkuje koniecznością wniesienia opłaty stałej w wysokości 25 zł.


Przepisy porządkowe i bezpieczeństwo

1. Na terenie parkingu obowiązują przepisy Kodeksu Drogowego.
2. Na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h.
3. Pojazd można pozostawać na parkingu wyłącznie celem parkowania.
4. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być zamknięty.
5. Na terenie parkingu zabronione jest:
a) zatrzymywanie się na drogach dojazdowych i pożarowych,
b) palenie i używanie otwartego ognia,
c) magazynowanie paliw, substancji niebezpiecznych oraz pustych pojemników po nich,
d) parkowanie poza miejscami wyznaczonymi,
e) parkowanie przed oznakowanymi drzwiami ewakuacyjnymi,
f) dokonywanie napraw, mycie i sprzątanie pojazdu.
6. Upoważniony pracownik Pływalni może wylegitymować osobę, która odbiera samochód z Parkingu. Wymagane jest posiadanie dowodu tożsamości oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu. W przypadku braku powyższych dokumentów pracownik może odmówić wydania pojazdu i powiadomi Policję.
7. MZECWiK Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zniszczenia pojazdu wskutek przyczyn niezależnych od pracowników (kolizje i wypadki, zarysowania, wgniecenia, stłuczenia szyby, itp.) powstałe w trakcie pobytu samochodu na parkingu,
b) skradzione z pojazdu przedmioty,
c) kradzież pojazdu z parkingu.


Przepisy końcowe

1. Wszelkie uwagi i wnioski użytkowników dotyczące funkcjonowania parkingu należy kierować do Prezesa Zarządu MZECWiK Sp. z o.o.

 

Prezes Zarządu    

Marek Kondraciewicz