REGULAMIN KORZYSTNIA Z SAUNY

Regulamin korzystania z sauny

 

1. Z sauny mogą korzystać osoby, które ukończyły 18 lat, natomiast osoby nieletnie tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna. Zalecane jest, aby z sauny korzystać w towarzystwie drugiej osoby.
2. Na terenie sauny zabrania się:
- korzystania z sauny po spożyciu alkoholu i środków odurzających,
- biegania po terenie i hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
- wchodzenia na elementy konstrukcyjne sauny nieprzeznaczone do tego celu,
- wnoszenia do sauny produktów spożywczych.
3. Nie jest wskazane korzystanie z sauny po obfitym posiłku.
4. Osoby korzystające z sauny powinny posiadać obuwie przeznaczone tylko na basen lub/i saunę oraz dwa ręczniki, jeden służący do wycierania, drugi, jako podkładka na ławę.
5. Przed wejściem należy zdjąć wszystkie metalowe przedmioty, ponieważ mogą spowodować poparzenia. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
6. Przed skorzystaniem z sauny całe ciało należy umyć pod prysznicem mydłem, ciepłą wodą i wytrzeć ręcznikiem do sucha.
7. Zalecane jest wchodzenie do sauny nago oraz zakrywanie się tylko ręcznikiem. Stroje kąpielowe zatrzymują pot i mogą spowodować podrażnienia skóry.
8. Jeden cykl korzystania z sauny należy podzielić na 3 etapy:
a/ przebywanie w saunie - do 12 min, schładzanie ciała ok. 10 min,
b/ przebywanie w saunie - do 10 min, schładzanie ciała ok. 10 min,
c/ przebywanie w saunie - do 8 min, schładzanie ciała ok. 10 min.
9. Przebywanie w saunie należy rozpocząć od ław niskich, stopniowo przechodząc na wyższe w zależności od samopoczucia. W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami.
10. W saunie na ławie kładziemy ręcznik, na którym siadamy lub kładziemy się. Ręcznik powinien leżeć pod całą powierzchnią ciała tak, aby pot nie spływał na ławę a wsiąkał w ręcznik.
11. Po wyjściu z sauny należy ciało schładzać stopniowo.
12. Osoby poczatkujące stosują tylko jeden etap kąpieli, to znaczy nagrzewanie i ochłodzenie.
13. Po wyjściu z sauny należy wypocząć 15-20 minut.
14. Po wyjściu z sauny a przed wejściem do basenu należy ponownie umyć dokładnie całe ciało.
15. Wszelkie przypadki złego samopoczucia związane z przebywaniem w saunie należy zgłaszać dyżurnym ratownikom lub pracownikom obsługi, a w razie nagłego pogorszenia się samopoczucia lub stanu zdrowia w saunie, należy bezzwłocznie nacisnąć przycisk alarmowy znajdujący się w kabinie sauny.
16. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
17. Z sauny nie powinny korzystać osoby:
- osoby z podwyższoną temperaturą,
- osoby z chorobami skóry, otwartymi skaleczeniami, trudno gojącymi się ranami,
- osoby z chorobami układu krążenia, nowotworowymi, gruźlicą,
- osoby z chorobami spazmatycznymi i alergicznymi,
- osoby z brakiem higieny osobistej.
18. Sauna znajdująca się w Pływalni jest sauną suchą, co oznacza zakaz polewania kamieni wodą lub inną cieczą.
19. Zakup biletu i korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie punkty regulaminu.
20. MZECWiK Sp z. o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania zasad niniejszego regulaminu.

 

 

Prezes Zarządu     

    
Marek Kondraciewicz