REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI

Regulamin korzystania ze zjeżdżalni

 

1. Zjeżdżalnia jest dostępna dla wszystkich użytkowników pływalni.

2. Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko w obecności ratownika.

3. Zjazd odbywa się pojedynczo. Dopuszcza się zjazd dziecka z opiekunem po uzyskaniu uprzednio zgody od ratownika pełniącego dyżur.

4. Start następuje w pozycji siedzącej z nogami skierowanymi w dół.

5. Korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji, które mogą sprowadzić na samego użytkownika lub innych użytkowników niebezpieczeństwo odniesienia urazów lub utraty życia.

6. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane do podporzadkowania się nakazom ratownika.

7. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu obiektu oraz instrukcji będą wypraszane ze zjeżdżalni, a także z terenu obiektu.

8. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy.

 

W celu dokonania bezpiecznego ślizgu należy:

1. Zachować ostrożność przy wchodzeniu na platformę startowa.

2. Na schodach zjeżdżalni obowiązuje kolejka.

3. Na podeście startowym ustawia się tylko i wyłącznie 1 osoba.

4. Należy sprawdzić, czy w rurze płynie woda. Zjazd na sucho surowo wzbroniony.

5. Należy obserwować kolor sygnalizacji świetlnej nad rurą zjeżdżalni. Kolor czerwony oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia i zjazdu rurą.

6. Po zapaleniu się koloru zielonego na sygnalizacji świetlnej należy:

- spokojnie wejść na odcinek startowy,

- schylić się i dać pół kroku do przodu, wchodząc do rury na jej początek, zająć właściwa pozycję (położyć się w rurze na plecach głowa w kierunku pomostu startowego – nogami w kierunku zjazdu),

- lekko odepchnąć się rękami od bocznych ścian rury zjazdowej lub drążka, zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się w rurze, przez cały czas trwania zjazdu obserwować przód rury (przed nogami) tak, by w momencie jakiegokolwiek spotkania z poprzednikiem zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając do zderzenia,

- po wykonaniu ślizgu do niecki niezwłocznie opuścić brodzik i zrobić miejsce następnemu użytkownikowi,

- wszelkie zauważone usterki należy natychmiast zgłosić ratownikowi.

7. Stosować się bezwzględnie do poleceń ratownika, instruktorów i pracowników pływalni.

 

Zabrania się:

1. Wykonywania ślizgów przez osoby będące w stanie po spożyciu alkoholu.

2. Wykonywania ślizgów grupowych.

3. Zabrania się wskakiwania do rury z rozbiegu.

4. Zjeżdżania na stojąco, na stopach, na kolanach, na brzuchu.

5. Zatrzymywania się w trakcie zjazdu.

6. Zjeżdżania w pozycji „głowa na dół”.

7. Biegania po stopniach zjeżdżalni.

8. Wchodzenia po rynnach zjeżdżalni „pod prąd” i zatrzymywania się w trakcie wykonywania ślizgu.

9. Pozostawienia bez opieki dzieci do lat 10.

10. Aktów wandalizmu.

11. Wchodzenia na platformę startowa osób niekorzystających ze zjeżdżalni.

12. Korzystania ze zjeżdżalni w przypadku uszkodzenia sygnalizacji świetlnej, konstrukcji nośnej, rynny ślizgowej, braku dostatecznej ilości wody lub innych niesprawności technicznych.

13. Zabrania się zmuszania użytkowników do wykonywania ślizgów.

 

Zjeżdżalnia jest integralna częścią hali basenowej i obowiązują na niej przepisy regulaminów obiektu.

 

 

 Prezes Zarządu    
Marek Kondraciewicz